Перелік нотаріальних послуг

 • посвідчення договорів (купівлі-продажу, міни, дарування, застави (іпотеки), оренди тощо);
 • посвідчення заповітів (в тому числі заповітів подружжя, заповітів з умовою, заповітів, що містять заповідальний відказ та ін.);
 • посвідчення довіреностей та інших правочинів;
 • вжиття заходів до охорони спадкового майна;
 • видача свідоцтв про право на спадщину;
 • видача свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя;
 • видача свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів); видача свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги (аукціони) не відбулися;
 • опис майна фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою або місце перебування якої невідоме;
 • видача дублікатів нотаріальних документів, що зберігаються у справах нотаріуса;
 • накладення та зняття заборони щодо відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно) і транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації;
 • засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них;
 • засвідчення справжності підпису на документах;
 • засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу;
 • посвідчення факту, що фізична чи юридична особа є виконавцем заповіту;
 • посвідчення факту, що фізична особа є живою;
 • посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці;
 • посвідчення часу пред'явлення документів;
 • передача заяви фізичних та юридичних осіб іншим фізичним та юридичним особам;
 • прийняття у депозит грошових сум та цінних паперів;
 • вчинення виконавчих написів;
 • вчинення протестів векселів;
 • прийняття на зберігання документів.